ЗВІТИ ЗА 1 ПIВРIЧЧЯ 2021 РОКУ

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 року (форма №1)

Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за 1 пiврiччя 2021 року (форма №2)