Оголошення про формування нового складу Громадської ради при Держлісагентстві

З метою всебічного забезпечення участі широкої громадськості у формуванні та реалізації державної політики у галузі лісового господарства та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», оголошується початок прийому заяв для участі в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України.

До складу Громадської ради обираються представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері пов’язаній зі сферою діяльності Держлісагентства та у статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі та завдання діяльності.

Відповідно до постанови № 996 інститут громадянського суспільства незалежно від  своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій,  представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника,  який  одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України, до ініціативної групи з підготовки установчих зборів подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та завірена печаткою (у разі наявності).

До заяви додаються:

  1. Рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  2. Біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
  3. Копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій;
  4. Витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
  5. Інформація про отримання  інститутом громадянського суспільства як  володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
  6. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства Держлісагентству письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у сфері лісового господарства та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності), в інформації вказати кількість членів інституту громадянського  суспільства станом на момент подання заяви;
  7. Відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

 

Заява та додатки до неї надсилаються в друкованому вигляді на адресу Ініціативної групи: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, Держлісагентство

 

Останній день подачі документів – 14 грудня 2018 року включно.

 

Заяви та додатки до неї, відправлені поштою, із датою на поштовому штампі пізнішою за 14 грудня 2018 року, Ініціативною групою розглядатися не будуть.

 

Документи, надані представниками інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

 

Установчі збори відбудуться 22 січня 2019 року у приміщенні Держлісагентства. Уточнена інформація про дату та час проведення установчих зборів буде оприлюднена додатково.

 

Довідкова інформація: тел. (044) 235-67-48, e-mail: sylvic@ukr.net (секретар Ініціативної групи: Ольга Клименко).

Склад Ініціативної групи затверджений наказом Держлісагентства від 22.10.2018 № 875 «Про утворення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України» (http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/category?cat_id=62668).