Нова лісова стратегія ЄС: про що потрібно знати?

Європейська Комісія прийняла Нову лісову стратегію ЄС на 2030 рік, флагманську ініціативу Європейського зеленого курсу, яка ґрунтується на Стратегії ЄС щодо біорізноманіття на 2030 рік.

Стратегія сприяє скороченню викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року та мінімізації зміни клімату в країнах ЄС до 2050 року.

  • Охорона, відновлення та стале управління лісами

Лісова стратегія визначає напрямок та конкретні дії задля збільшення кількості та якості лісів в ЄС, посилення їхнього захисту, відновлення та стійкості.

Стратегія пропагує найбільш прийнятну для клімату та біорізноманіття практику управління лісами, акцентує на необхідності сталого використання деревної біомаси та заохочує використовувати принципи циркулярної біоекономіки.

  • Забезпечення багатофункціональності лісів ЄС

Стратегія передбачає розробку схем виплат власникам та менеджерам лісів за надання альтернативних екосистемних послуг.

Зазначена необхідність посилити моніторинг лісів, звітності та збору даних в ЄС. Гармонізований збір даних ЄС у поєднанні зі стратегічним плануванням на рівні держав-членів покаже вичерпну картину стану, розвитку та передбачуваного розвитку лісів ЄС у майбутньому. Так ліси виконуватимуть свої функції щодо клімату, біорізноманіття та економіки.

Стратегія супроводжується Дорожньою картою посадки трьох мільярдів додаткових дерев по всій Європі до 2030 року з повним дотриманням екологічних принципів – “правильне дерево у правильному місці для правильної мети”.