Архів (категорія): Звiти

Звіти за 4 квартал 2016 року.

  Баланс (звіт про фінансовий результат) на 31 грудня 2016 року (форма №1)   Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (форма №2) на 31.12.2016 року   Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (форма №3) на 31.12.2016 року   Звіт про власний капітал за 2016 рік

Звіти 2 квартал 2016р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2016 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2016р