Архів (категорія): Звiти

Звіти 2 квартал 2016р.

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2016 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2016р  

Звіти за 2015 рік

Звіт про власний капітал    / Звіт про рух грошових коштів    / Звіт про фінансові результати    / Баланс (Звіт про фінансовий стан)    / Примітки до річної фінансової звітності