Архів (категорія): Звiти

Звіти за 4 квартал 2017 року.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018 Додаток 1 Форма №1 Звіт про фінансові результати на 31.12.2018 (Звіт про сукупний дохід) Форма №2  Звіт про рух грошових коштів на 31.12.2018 (за прямим методом) за 2017 рік Форма №3 Звіт про власний капітал за 2017 рік Форма №4 Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік Форма №5  

Звіти за 3 квартал 2017 року.

 Баланс (звіт про фінансовий результат) за 3 квартал 2017 року (форма №1) на 30.09.2017 року Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2017 року (форма №2) на 30.06.2017 року

Звіти за 2 квартал 2017 року.

Баланс (звіт про фінансовий результат) за 2 квартал 2017 року (форма №1) на 30.06.2017 року Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2 квартал 2017 року (форма №2) на 30.06.2017 року

Звіти за 1 квартал 2017 року.

  Баланс (звіт про фінансовий результат) за I квартал 2017 року (форма №1) на 31.03.2017 року   Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за I квартал 2017 року (форма №2) на 31.03.2017 року