Архів (категорія): Звiти

Звіти за 2018 рік.

  Звіт про фінансовий стан Додаток 1 Форма №1   Звіт про фінансові результати на 30.09.2018 (Звіт про сукупний дохід) Форма №2    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік   Звіт про власний капитал за 2018 рік   Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік