Архів (категорія): Звiти

Звіти за 2018 рік.

  Звіт про фінансовий стан Додаток 1 Форма №1   Звіт про фінансові результати на 30.09.2018 (Звіт про сукупний дохід) Форма №2    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік   Звіт про власний капитал за 2018 рік   Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік  

Звіти за 4 квартал 2017 року.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2018 Додаток 1 Форма №1 Звіт про фінансові результати на 31.12.2018 (Звіт про сукупний дохід) Форма №2  Звіт про рух грошових коштів на 31.12.2018 (за прямим методом) за 2017 рік Форма №3 Звіт про власний капітал за 2017 рік Форма №4 Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік Форма №5