Архів (категорія): Звiти

Звіти за І півріччя 2020 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 30 червня 2020 року (форма №1) Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2020року (форма №2)  

ЗВІТИ ЗА 1 -й КВАРТАЛ 2020 РОКУ

  Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2010 року Додаток 1 (форма №1)   Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 року (форма №2)

ЗВІТИ ЗА 2019 РІК

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2019 рік Додаток 1 (форма №1) Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма №4) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (форма №3) Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (форма №2) ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік