Архів (категорія): Звiти

Звіти за 2021 рік

Фінансові звіти за 2021 рік: Баланс Фінансові результати Примітки до фінансового звіту Рух грошових коштів Власний капітал    

Звіти за 9 місяців 2021 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2021 року (форма №1) Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за за 9 місяців 2021 року (форма №2)