Звіти за 4 квартал 2016 року.

 

Баланс (звіт про фінансовий результат) на 31 грудня 2016 року (форма №1)

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (форма №2) на 31.12.2016 року

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік (форма №3) на 31.12.2016 року

Читати далі