Архів (категорія): Звiти

ЗВІТИ ЗА 1 -й КВАРТАЛ 2020 РОКУ

  Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2010 року Додаток 1 (форма №1)   Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 року (форма №2)

ЗВІТИ ЗА 2019 РІК

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2019 рік Додаток 1 (форма №1) Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма №4) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (форма №3) Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (форма №2) ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

Звіти за 2018 рік.

  Звіт про фінансовий стан Додаток 1 Форма №1   Звіт про фінансові результати на 30.09.2018 (Звіт про сукупний дохід) Форма №2    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік   Звіт про власний капитал за 2018 рік   Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік