Звіти за 9 місяців 2021 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2021 року (форма №1)

Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за за 9 місяців 2021 року (форма №2)