Повідомлення про формування складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України та її кількісний склад

Відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), повідомляємо.

Наказом Держлісагентства від 26.11.2020 № 373 “Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України” утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України (далі – Ініціативна група) та затверджено її склад.

Формування складу Громадської ради при Держлісагентстві буде здійснюватися на установчих зборах шляхом рейтингового електронного голосування.

Орієнтовним строком проведення установчих зборів є лютий 2021 року.

 

Відповідно до пунктів 6, 7 Типового положення до складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України мають право бути обраними:

– представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку. При цьому інститути громадянського суспільства, не менше шести місяців до дати оприлюднення повідомлення Держлісагентства про формування складу Громадської ради мають провадити свою діяльність, реалізувати свої проєкти у сфері лісового та мисливського господарства, інших сферах, пов’язаних з діяльністю Держлісагентства, що підтверджується наданою інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

– представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у сфері лісового та мисливського господарства, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України.

Під провадженням діяльності, що пов’язана з діяльністю Держлісагентства, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності Держлісагентства.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Кількісний склад громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України не може становити більше ніж 35 осіб.

 

Відповідно до пункту 10 Типового положення для участі установчих зборах для формування складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України до Ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України;

Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства пов’язаною з діяльністю Держлісагентства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання тощо протягом шести місяців до дати оприлюднення Держлісагентством повідомлення про формування складу громадської ради;

Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України та бачення щодо роботи в ній;

Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до Ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несе інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Вимоги до документів:

заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника разом з іншими документами відповідно до Переліку надсилаються в електронному вигляді на електронну адресуsylvic@ukr.net

За додатковою інформацією звертатись:

тел.: (044) 235 67 48, (097) 375 04 44.

Усі документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника в електронному вигляді надаються у формі скан-копій у форматі PDF, (1 документ, 1 файл), названим за назвою інституту громадянського суспільства та прізвищем кандидата.

Кольорове фото делегованого представника інституту громадянського суспільства надсилається на електрону пошту в електронній формі у вигляді файлу формату JPEG.

Документи мають бути надані у встановлені строки, у повній комплектності, оформлені належним чином.

Останній день подачі документів – 30 грудня 2020 року включно.