Звіти за І півріччя 2020 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 30 червня 2020 року (форма №1)

Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2020року (форма №2)