ЗВІТИ ЗА 1 -й КВАРТАЛ 2020 РОКУ

 

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2010 року Додаток 1 (форма №1)

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 року (форма №2)