ДП “Тростянецьке лісове господарство” отримало сертифікат FSC®(FSC-C156185)

ДП “Тростянецьке лісове господарство” успішно пройшло сертифікацію згідно зі встановленими вимогами Лісової наглядової Ради та отримало міжнародний сертифікат відповідності ведення лісового господарства FSC®(Forest Stewardship Council).

Лісова сертифікація – це діяльність, під час якої аудиторська компанія здійснює незалежну оцінку відповідності ведення лісового господарства ряду екологічних, економічних і соціальних вимог. Таким чином, оцінюється повний комплекс лісогосподарських робіт, заходів і управлінських рішень від садіння лісу і до заготівлі деревини.

Наявність сертифікату FSC засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

Аудиторською компанією при проведенні основного сертифікаційного аудиту було проаналізовано роботу ДП”Тростянецьке лісове господарство” за наступними напрямками:

    – співпраця з третіми зацікавленими сторонами (екологічними, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування);

    – стану соціального захисту працівників на підприємстві, створення безпечних умов праці згідно вимог міжнародної конвенції з основ безпеки та охорони праці ILO, ратифікованої Україною;

    – дотримання принципів та критеріїв підприємницькими структурами, які залучаються до виконання лісогосподарських робіт на підприємствах;

    – дотримання вимог національного законодавства при здійсненні лісозаготівельних та інших лісогосподарських робіт;

    – збереження червонокнижних видів рослинного і тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів під час виконання лісогосподарських заходів тощо.

Сертифікат FSC® лісгосп має підтверджувати щороку, проходити відповідні перевірки. А це, в свою чергу, вимагає від підприємства постійного і щоденного рівня господарювання відповідно до міжнародних стандартів, згідно взятих зобов’язань.

Сертификат_001394 Посилання на сертифікат: https://info.fsc.org/details.php?id=a02f300000jmdSHAAY&type=certificate