Сумські підприємства почали сертифікувати ліс

У Кролевецькому та Середино-Будськомулісгоспах Сумського ОУЛМГ приступили до сертифікації лісів. Підприємствасталипершимиз лісових господарств області, що розпочалидану процедуру, яку планують завершити до кінця року.

 

Лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

 

Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному (чи національному на підставі схвалених міжнародних процедур) рівні організаціями. Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.

 

Лісова сертифікація включає дві складові. Перша, це сертифікація системи ведення лісового господарства, а друга – сертифікація ланцюга постачання продукції. Під час першої відбувається оцінка відповідності лісового господарства сукупності екологічних, соціальних і економічних вимог, друга торкається налагодження системи відстеження руху деревини та іншої продукції з сертифікованих лісових господарств до споживача через усі етапи трансформації сировини в готову продукцію, призначену для використання кінцевим споживачем. Таким чином, якщо перша складова безпосередньо стосується лісових господарств, то друга – деревообробних і лісоторгівельних підприємств, які використовують деревину з сертифікованих лісів.

 

Зазвичай, сертифікована продукція маркується відповідним логотипом для гарантування споживачеві законностіі сталостіджерел походження деревини, яка використовувалася для виготовлення товару.

 

Лісовим кодексом України передбачено, що лісова сертифікація є невід’ємною складовою організації лісового господарства, яка ґрунтується на міжнародних вимогах (стандартах).

 

В Україні лісова сертифікація отримала розвиток за міжнародною схемою Лісової опікунської ради (Forest Stewardship Council®, FSC) – міжнародної некомерційної неурядової організації, метою якої є просування відповідального управління лісами в усьому світі.

 

Наразі, вжепройшли сертифікацію 3,92 млн. га лісів, зокрема, видано 84 сертифікати FM/CoC, 212 сертифікатів CoC.

 

Інформацію про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства можна знайти на ресурсі за посиланням Forest Stewardship Council Ukraine.

 

Прес-служба Сумського ОУЛМГ