Формування цін

Щодо формування вартості деревини власної заготівлі, яка передається в подальшу переробку в межах державного лісогосподарського підприємства
Передача деревини власної заготівлі в подальшу переробку в межах лісогосподарського підприємства за вільними цінами суперечить діючій нормативно-правовій базі, а саме:
– Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»;
– Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»;
– Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»;
– Податковому кодексу України.
Зокрема, пунктом 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» визначено, що «придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю».
Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається за П(с)БО 16 «Витрати».
Згідно П(с)БО 16 «Витрати» до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
– прямі матеріальні витрати;
– прямі витрати на оплату праці;
– інші прямі витрати;
– змінні загально виробничі та постійні розподілені та загально виробничі витрати.
Таким чином, державне лісогосподарське підприємство має право включити до собівартості продукції переробки деревину за її первісною вартістю, без витрат на збут та прибутку, які включаються у реалізаційну ціну.
Включення до собівартості продукції переробки деревини не понесених витрат (витрат на збут, прибуток, тощо) призведе до безпідставного її завищення і як наслідок – до заниження прибутку та податку на прибуток.
Крім того, згідно податкового законодавства державні лісогосподарські підприємства є платниками податку на додану вартість (ПДВ), тому при реалізації деревини її ціна збільшується на суму ПДВ.
При передачі деревини у власне виробництво ПДВ не застосовується, так як нема переходу права власності на товар (п. 14.1.191 та п. 14.1.202 ПКУ).