Оцінка можливих соціальних наслідків запланованих господарських заходів на 2021 рік