Звiт про виконання плану заходiв щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням у Державному пiдприемствi «Тростянецьке лiсове господарство» за 2020 piк.